จัดฟัน จัดฟันลำลูกกา ismile ไอสมาย จัดฟันรังสิต จัดฟันปิดช่องว่าง

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่คลินิกทันตกรรมไอสมาย
ศูนย์ทันตกรรมครบวงจร

โดยทันตแพทย์เฉพาะทาง 

 

 

     คลินิกของเราให้ บริการทางด้านทันตกรรมในทุกๆด้าน โดยแต่ละด้านจะมีทันตแพทย์ เฉพาะทางผู้มีความชำนาญและประสบการณ์ในแต่ละสาขาไว้คอยให้บริการท่าน

 

 

สาขาที่ให้บริการ

- ทันตกรรมทั่วไป 
- ทันตกรรมจัดฟัน
- ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม
- ฟอกสีฟัน
- ศัลยกรรมช่องปาก
- ครอบและสะพานฟัน
- ทันตกรรมรากเทียม
- การรักษาโรคเหงือก
- การรักษาคลองรากฟัน
- ทันตกรรมสำหรับเด็ก

  

 

          เรามุ่งเน้นการให้บริการด้านทันตกรรมเท่าเทียมระดับสากล โดยการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความสะดวกและรวดเร็วให้กับการรักษาของผู้ใช้บริการ

          คลินิกมีระบบการทำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมือ ในการรักษาคนไข้ทุกชิ้น โดยใช้นวัตกรรมที่ทันสมัย มั่นใจได้ถึงความสะอาดและปลอดภัย